Wij komen op voor de belangen van de huurders

De Huurdersstichting is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie en bepaalt zo mee het volkshuisvestingsbeleid. De Huurdersstichting behartigt de belangen van alle huurders. U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning.

Nieuws

Huurderspunt 1 Jaargang 5

_huurderspunt_ jaargang 5 nr.12023 _

Jaarverslag Huurdersstichting 2022

In het Jaarverslag 2022 kunt u de inspanningen van de huurderstichting terug zien van het afgelopen jaar.

Huurdersbijeenkomsten 2022

Notulen-huurdersvergaderingen-2022 De Huurdersbijeenkomsten zijn gehouden op 23 mei 2022 in Streefkerk en op 1 juni in Nieuwpoort.

Prestatieafspraken 2022-2024

Door de inspanning van alle Huurdersstichtingen, Woningcorporaties en de gemeente Molenlanden zijn we in 2021 gekomen tot nieuwe prestatieafspraken....

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.