Nieuws

Huurdersbijeenkomsten 2022

Huurdersbijeenkomsten 2022

Notulen-huurdersvergaderingen-2022 De Huurdersbijeenkomsten zijn gehouden op 23 mei 2022 in Streefkerk en op 1 juni in Nieuwpoort.

Prestatieafspraken 2022-2024

Prestatieafspraken 2022-2024

Door de inspanning van alle Huurdersstichtingen, Woningcorporaties en de gemeente Molenlanden zijn we in 2021 gekomen tot nieuwe prestatieafspraken. Deze keer zijn er meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2022-2024 welke periodiek besproken en waar nodig...