Nieuws

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag van Huurdersstichting Langs de Lek 2023 Jaarverslag 2023

Afscheid Dick de Cock na 30 jaar vrijwilligerswerk

Afscheid Dick de Cock na 30 jaar vrijwilligerswerk

Na 30 jaar vrijwilligerswerk in de sociale volkshuisvesting heeft Dick de Kock afscheid genomen. De laatste negen jaar was hij voorzitter van Huurderstichting Langs de Lek. Hij werd op 7 december j.l. in het bijzijn van het bestuur van Lek en Waard wonen en...

Huurdersbijeenkomsten 2022

Huurdersbijeenkomsten 2022

Notulen-huurdersvergaderingen-2022 De Huurdersbijeenkomsten zijn gehouden op 23 mei 2022 in Streefkerk en op 1 juni in Nieuwpoort.

Prestatieafspraken 2022-2024

Prestatieafspraken 2022-2024

Door de inspanning van alle Huurdersstichtingen, Woningcorporaties en de gemeente Molenlanden zijn we in 2021 gekomen tot nieuwe prestatieafspraken. Deze keer zijn er meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2022-2024 welke periodiek besproken en waar nodig...