Wij zijn op zoek naar jou !!!!!!!

Ben jij degene, die het leuk vindt, mee te denken en te praten over allerlei zaken, die voor huurders belangrijk zijn?

Zoals:

  • Leefbaarheid: een veilige, nette omgeving;
  • Duurzaamheid: isolatie, zonnepanelen etc.;
  • Betaalbaarheid: betaalbaar houden van de sociale woningen;
  • Beschikbaarheid: nieuwbouw en renovatie;
  • En nog meer onderwerpen, die huurders aangaan.

Dan ben je bij ons op je plek!

Wij zoeken een voorzitter, een secretaris en algemeen bestuursleden.

Heb je interesse, laat hier je gegevens achter!

 

Prestatieafspraken 2022-2024

Prestatieafspraken 2022-2024

Door de inspanning van alle Huurdersstichtingen, Woningcorporaties en de gemeente Molenlanden zijn we in 2021 gekomen tot nieuwe prestatieafspraken. Deze keer zijn er meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2022-2024 welke periodiek besproken en waar nodig bijgesteld of aangepast zullen worden.

De prestatieafspraken zijn ondertekend in december 2021 en afgelopen maand heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Zowel de gemeente als de woningcorporaties hebben de voortgang laten zien op de overeengekomen afspraken en deze zullen over een half jaar weer geëvalueerd worden.

Bijgevoegd de in december ondertekende prestatieafspraken.

Prestatieafspraken-Molenlanden-2022-2024-getekend