Koninklijke onderscheiding voor Dick de Kock

Koninklijke onderscheiding voor Dick de Kock

In de nazomer van 2022 heeft Willeke de Gruijter, Paul Huijsdens, de directeur-bestuurder van Lek & Waard Wonen, voorgesteld om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor Dick de Kock (voormalig voorzitter Huurdersstichting), gezien het feit dat hij zich toen al ca. 30 jaar vrijwillig inzette voor de volkshuisvesting in ons werkgebied. Paul kende Dick toen nog niet zo lang maar wel lang genoeg om het daar gelijk mee eens te zijn. Samen met Nel (Elzinga, secretaris Huurdersstichting) en de dochter van Dick is er vervolgens (in het uiterste geheim want – zoals wellicht bekend – degene om wie het gaat mag het absoluut niet weten!) gewerkt aan de voorbereiding daarvan.

Toen in de loop van 2023 duidelijk werd dat Dick wilde gaan stoppen, hebben we aangevraagd of de onderscheiding – bij toekenning – uitgereikt zou kunnen worden tijdens het moment van afscheid. Dat is helaas niet gelukt maar gelukkig ontvingen we enige weken geleden bericht dat de onderscheiding zou worden toegekend tijdens de lintjesregen op 26 april! Dat heeft vanmorgen plaatsgevonden.

Naast de burgemeester heeft Paul Huijsdens Dick toegesproken en Nel is gevraagd het lintje op te spelden. Verder was een vertegenwoordiger aanwezig van de organisaties die een ondersteuningsbrief hebben geschreven voor de aanvraag: Huurdersorganisatie Langs de Lek, Huurdersraad Giessenlanen, Huurdersorganisatie Slim Wonen, voormalig beleidsmedewerker gemeente Molenlanden (Lia de Kivit), Bewonerscommissie Middellande en De Lekkerlandse Biljartclub.

Het was voor Dick echt een verrassing. Zelfs toen hij op z’n stoel in de zaal zat, in afwachting van wat er stond te gebeuren, dacht hij nog dat hij bij een lezing over Covid zat, waar zijn dochter zogenaamd een presentatie zou houden. Toen de burgemeester z’n inleidende verhaal ging doen, begon het langzamerhand te landen.

Willeke de Gruijter.

Koninklijke onderscheiding voor Dick de Kock

Koninklijke onderscheiding voor Dick de Kock

Afscheid Dick de Cock na 30 jaar vrijwilligerswerk

Afscheid Dick de Cock na 30 jaar vrijwilligerswerk

Na 30 jaar vrijwilligerswerk in de sociale volkshuisvesting heeft Dick de Kock afscheid genomen. De laatste negen jaar was hij voorzitter van Huurderstichting Langs de Lek. Hij werd op 7 december j.l. in het bijzijn van het bestuur van Lek en Waard wonen en Huurdersstichting Langs de Lek in het zonnetje gezet als dank voor zijn inzet. We gaan hem missen!

Afscheid Dick de Cock